Benefity

ČSAD Hodonín a.s. patří historicky k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu. Svým zaměstnancům přináší nesporné zaměstnanecké výhody a benefity:

Penzijní připojištění

Příspěvek na penzijní připojištění činí 3% z měsíčního vyměřovacího základu (max. 30.000,- Kč za rok). Nárok na příspěvek vzniká po uplynutí zkušební doby.

stravování

Příspěvek na stravenku / závodní stravování náleží za pracovní směnu. Přítomnost v práci musí trvat alespoň 3 hodiny. Hodnota stravenky činí 80,- Kč. Z toho 38,- hradí zaměstnanec a 42,- Kč zaměstnavatel.

odběr PHL a zboží

Sleva ve výši 3% se odečítá z hodnoty koupeného zboží a PHL. Měsíční limit karty činí 2.000,- Kč. Možnost využití na 5 čerpacích stanicích společnosti.

jízdní výhody

Zaměstnanecké jízdné se poskytne na linky IDS JMK - bez rozdílu dopravce. Jednorázový poplatek za vystavení průkazky činí 75,- Kč/ 1 ks. (Neplatí na linkách číselné řady 1-99, které provozuje Dopravní podnik města Brna a na vlakových linkách).

dětská rekreace

Příspěvek na dětskou rekreaci se poskytuje dětem zaměstnanců, které se zúčastní lyžařského výcviku, školy v přírodě, táborů, školních výletů, ozdravných pobytů. Letní rekreace 150,- Kč / 1 pobytový den; zimní rekreace 250,- Kč / 1 pobytový den.

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Zaměstnanec si hradí roční pojistné ve výši 600,- Kč. Zbytek platí zaměstnavatel. Rozdíl mezi částkou, kterou si hradí zaměstnanec a celkovou hodnotou pojistky se dle platných daňových zákonů dodaňuje.

zaměstnanecký mobilní tarif

Mobilní tarif za 255,- Kč/měs. - datový limit - 1,5 GB/měs. - SMS,MMS - neomezeně - volání po celé ČR zdarma - způsob úhrady - srážkou ze mzdy - nárok vzniká po uplynutí zkušební doby.

úvěry, produkty a služby bank

Na zvýhodněný benefit mají nárok zaměstnanci, kteří poukazují svou mzdu na účet vedený u bank, se kterými firma spolupracuje.

ostatní benefity

- odměny při pracovních a životních výročích